Nõuded trükifailidele

Tingimused, millega arvestada trükiste ettevalmistusel

Soovime faile komposiit-PDF-ina. Reas leheküljed jooksevad 1 - viimaseni. Fail peab vastama PDF/X-1a:2001 nõuetele ja Enfocus PitStop preflight-tarkvara abil kontrollitud PDF (CMYK või CMYK + spot-värvidega komposiit-PDF. Kõik fondid PDF-s peavad olema lisatud (embedditud) või curvitud (kästk Conver to Curves). Failide tegemisel tuleb kõigepealt teha komposiit-printfail ja sellest distillida PDF.

 

Probleemideta tööprotsessi saavutamiseks soovitame kujundamisel kasutadda: Corel Draw, Adobe Illustrator või Adobe InDesign tarkvara.

NB! Microsofti (Excel, Word, PowerPoint) tarkvara kasutamine trükiettevalmistuses võib tekitada probleeme.

Värviprofiilid Kasutame kaetud paberi profiili ISO Coated v2 ja katmata paberi jaoks Fogra 29.

 Trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrüki märke (registration marks) ei ole vaja. Need lisatakse trükikoja poolt.

 

Lõikevaru ehk bleed 

Trükise korrektseks lõikamiseks ja valgete servade vältimiseks, tuleb failis puhtale formaadile lisada lõikevaru e. bleed. Lõikevaru tuleb panna kõikidele külgedele võrdselt 3 kuni 5 mm.

Trükise lõikeformaat (puhas formaat) peab asetsema PDF-lehekülje keskel.

 

Rastritihedused:

  • Katmata, kare paber – 120 lpi
  • Katmata, sile paber – 133 lpi
  • Matt, kaetud paber – 150 lpi
  • Läikiv, kaetud paber – 150lpi 

 

Punkti kasvuga arvestamine – kaetud paberil 20%, katmata 25%, ajalehel 30%. 

Failid palume nimetada lihtsalt, arusaadavalt ja konkreetse töö või kliendiga seonduvalt.

Lehekülgede järjekorda palume failis mitte segi ajada ja suvalisi lehekülgi omavahel mitte kokku panna. Erandina võivad olla kokku monteeritud brošüüride kaaned.

Pildid. Hea kvaliteedi tagamiseks on soovitav kasutada (kaetud paberil) pilte resolutsiooniga 300 dpi. Fotod (TIF) ja värvitoonid peavad olema CMYK kujul (mitte RGB või Lab) Spot-värvid teisendada CMYK värviruumi). Piltide resolutsioon võrdne kahekordse rastritihedusega (näiteks 150 lpi korral 300 dpi). Moiré vältimiseks hoiduge trükitud piltide kasutamisest.

Line-art joonte minimaalne paksus vähemalt 0,4 punkti ja ei tohi sisaldada üle kahe värvi. 

Värvid. Suurte mustade pindade puhul mitmevärvi must (C50, K100 või C50 M40 K100). Tekstide ja objektide skaalavärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada kriitimata paberil 235% ja kriitpaberil 300%. 

Overprint. Kliendi materjalide töötlemisel värvidele määratud overprinti ei muudeta, v.a. 100% mustale värvile tehakse materjalide RIP-protsessil sundoverprint. Overprinti ei tohi kasutada värvilises pinnas valge teksti (kujundi) puhul.

Stantsijoonis. PDF-is märkida stantsijoonis spot-värviga. Antud trükiste kujundamisel jälgida, et kujundus ulatuks 5 mm üle stantsijoonise (bleed).

Stantsitava trükise fail peab olema esitatud kolmes osas:
1. eraldi stantsijoonis, kus lõiketera on joonega ja nuut/soon katkendliku joonega.
2. stantsijoonis on asetatud kujutisele,
3. trükise kujundus ilma stantsijooniseta.

NB!  Stantsijoonist ei tohi esitada pildina!

Makett. Eksituste ja arusaamatuste vältimiseks peab olema esitatud pabermakett (kontrollitud trükieelne versioon). 

Üldnõuded

Trükikojal on õigus Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal ümbertegemiseks tagasi saata ja algselt kokkulepitud tootmiseaega selle võrra pikendada.

Trükikvaliteedi tõstmise eesmärgil jätab trükikoda endale õiguse teha tellija failides vältimatuid parandusi.

Tellija poolt esitatud nõudmistele mittevastava materjali muutmise või tehnilise kõlbmatuse tõttu tekkinud lisakulutused kannab tellija.

NB! Kalibreerimata monitoripilt ja printeri väljatrükk hilisema trükitulemuse hindamisel võib olla eksitav.

Soovi korral väljastame trükieelset nii poogna kui ka digiproofi (lisatasu eest).